Hyvä tietää


Hieronnan vaikutuksia ovat

- rentoutuminen ja hyvä olo
- kivun poistuminen ja lievittyminen
- verenkierron vilkastuminen
- nivelten liikkuvuuden laajentuminen
- kuona-aineiden poistuminen
- lihaskireyden poistuminen
- jännitystilojen lievittyminen
- päänsäryn lievittyminen
- hyvä olo
Tule hierontaan, jos

- haluat rentoutua
- kärsit niska- ja hartiasäryistä
- kärsit jännityspäänsärystä
- haluat helpotusta lihaskramppeihin
- nikamiesi ja niveltesi liikeradat ovat rajoittuneet
- olet stressaantunut
- haluat hemmotella itseäsi
Hierontaan ei ole syytä tulla, jos olet sairaana, esim. flunssassa, kuumeessa tai olet loukannut itsesi
Myös tietyt sairaudet ehkäisevät hieronnan, esim. tuore sydänsairaus, pahassa vaiheessa oleva reuma tai sinulla on akuutissa vaiheessa oleva syöpä.
Keskustele hieronnan sopivuudesta hierojasi kanssa, jos olet epävarma sopiiko hieronta sinulle.
Rekisteriseloste

Koulutetulta hierojalta vaaditaan laissa asiakasrekisterin ylläpitämistä.
1) henkilötiedolla kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi;
2) henkilötietojen käsittelyllä henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä;
3) henkilörekisterillä käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta;
4) rekisterinpitäjällä yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty;
5) rekisteröidyllä henkilöä, jota henkilötieto koskee;
6) sivullisella muuta henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää tai henkilötietoja kahden viimeksi mainitun lukuun käsittelevää;
7) suostumuksella kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. (11.5.2007/528)